"ПОМПЕН ЦЕНТЪР -  СОФИЯ" ЕООД
ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ВОДНА СИСТЕМА И ИНДУСТРИЯТА 
Начало      Помпи ZENIT      Двуканални със затворено работно колело - SB
Добави в избрани
 

SB  - двуканални  със затворено работно колело

SB (система Б) са електрически помпи със затворени двойна колела с канали. Осигуряват  свободно преминаване и отлична работа със  замърсени течности, съдържащи неразтворени вещества. Те са идеално  решение за изпомпване на течен тор, замърсената вода с и без твърди вещества, непречистени  или активни  утайки, биологични течности и дъждовна вода или подпочвена. Идеални за повдигане на вода от обществени заведения и благоустройствени съоръжения или болници.
 
 

Подходящи за големи промишлени приложения, те обикновенно се използват за граждански и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води, за повдигане на канализацоя, за изпомпване на промишлени утайки и дъждовна вода, съдържащи твърди вещества , както и за рециклиране на суровини или активни утайки и биологични течности

SBP

Проектирани  за големи промишлени приложения, те обикновенно се използват за граждански и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води. Повдигане на канализация, помпени промишлени  утайки и дъждовна вода, съдържащи твърди вещества и рециклиране на суровини или активни утайки и биологични течности.

SBN