"ПОМПЕН ЦЕНТЪР -  СОФИЯ" ЕООД
ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ВОДНА СИСТЕМА И ИНДУСТРИЯТА 
Начало      Помпи ZENIT      Дренажни DR - 0,3 до 1,5 кВт
Добави в избрани
 
 

Серия DR с многоканално отворено работно колело

Серия DRENO

В зависимост от различните двигатели се използват за повдигане на канализации за предимно чисти или леко замърсени води, за пречиствателни станции за отпадъчни води и за индустриални приложения като цяло.

 

Помпи с мощност от 0,3 до 1,5 кВт

 

 

За чиста вода, съдържаща твърди частици до 12 мм. За източване на стаи или изпразване на резервоари. За вода от езера, потоци и ями, както и за събиране на дъждовна вода.

 

DR-Steel

Идеално решение за използване при чисти или леко замърсени води съдържащи малки твърди частици, пречистена вода, дъждовна вода, филтрирана вода и вода, изпомпвана от земята. Надеждна и подходяща за домашна употреба, включително и за високоустойчиви приложения.

DR Blue

Подходяща за използване на чисти и леко замърсени отпазни води, съдържащи малки твърди частици, пречистена вода, дъждовна вода, филтрирана вода, и води изпомпвана от земята, където е необходим висок процент на изпомпване. Тази електрическа помпа е предназаначена както за домашна, така и за професионална употреба.

DR Blue PRO

Може да се използва за чисти или леко замърсени отпадни води, съдържащи малки твърди частици, пречистена вода, филтрирана или вода, изпомпвана от земята. Подходяща за тежки домашни и професионални приложения. 

 

DRO

Специално разработена за използване при запалими течности или в потенциално експлозивна атмосфера. Тази помпа се иаплолзва там, където не е възможно използването на обикновенните потопяеми електрически помпи. Основно за промишлена употреба.

DRF