"ПОМПЕН ЦЕНТЪР -  СОФИЯ" ЕООД
ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ВОДНА СИСТЕМА И ИНДУСТРИЯТА 
Начало      Услуги
Добави в избрани
"Помпен център – София” ЕООД 
 предлага на своите клиенти проектиране на всички видове водни системи. При проектирането на водните системи участва екип от професионалисти и специалисти в областта на изграждането и пречистването на отпадни води, което позволява да се предложат нови решения в зависимост от изискванията на клиентите. Основно услугите и продуктите, които предлагаме са в следните области:
 
 •   проектиране и изграждане на напоителни и поливни системи;
 •   проектиране и изграждане на противопожарни системи;
 •   проектиране и изграждане на противопожарни системи;
 •   проектиране и изграждане на системи за пречистване на битови отпадни води;
 •   проектиране и изграждане на системи за пречистване на промишлени отпадни води;
 •   проектиране и изграждане на дренажни системи;
 •   проектиране и изграждане на системи за парни инсталации;
 •   проектиране и изграждане на геотермални системи;
 •   проектиране и изграждане на сондажни ситеми;
 •   проектиране и изграждане на фонтани;
 •   проектиране и изграждане на помпени системи за химическата промишленост;
„Помпен център – София” ЕООД предлага различни услуги за правилната работа на оборудването, което продава. Тези услуги се осъществяват от специализирани техници и са следните:
 
 • Надзор на монтажа
  Надзор на монтажа това означава контрол и консултация от специалист на фирмата. Консултацията включва инспекция на място на бъдещия монтаж,като ще Ви посъветваме за най-подходящото разположение на отделните модули, както и контрол на самия монтаж на оборудването.
 • Надзор при пускането в експлоатация
  Целта на надзора е проверка на оборудването след монтажа му (свързване, ел.инсталация, система на безопасност). Специалистът проверява,дали всичко работи правилно и включва оборудването,за да провери работата му. Ако всичко работи добре, се записва в сервизната книга на клиента. Ако има някакъв проблем ,ще се постарае да реши този проблем или по желание на клиента да му даде указания за разрешаване на проблема.
 • Надзор на експлоатацията
  Надзор на експлоатацията това е услуга, която предлагат специалистите на фирмата за правилната работа и съхранение на системите докато работят. Веднъж сключен договор за този вид услуга, специализиран персонал ще се грижи за надзора на Вашата система, през определен договорен период от време. Всеки път се попълва формуляр за извършения преглед и евентуална поддръжка.
 • Инженерна консултация
  Това е най-пълната услуга , която се предлага. Инженерна консултация включва целия процес на анализ на инвестициите, проектиране, а така също реализация на проекта за закупеното оборудване.Тези услуги се осъществяват от опитни инженери. Те включват планиране и всички необходими инженерни проучвания, като анализ на характеристиките на терена и други, необходими за правилната и оптимална работа на системата.
 •